Wykopy prace ziemne Czyżew, roboty ziemne i rozbiórkowe w Czyżewie

Wykonujemy wykopy, prace ziemne i rozbiórkowe w Czyżewie.

Na budowach roboty ziemne wykonujemy nowoczesnymi maszynami budowlanymi.

Zlecone prace prowadzimy szybko i profesjonalnie.

Zadzwoń i sprawdź nasze wieloletnie doświadczenie.

Prace ziemne wąskoprzestrzenne jak i szerokoprzestrzenne należy wykonywać na podstawie projektu budowlanego i wymogów określonych w planie BIOZ. Ponadto roboty ziemne powinny być prowadzone w uwzględnieniu położenia instalacji i urządzeń podziemnych, które mogą znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wszelkie uzgodnienia w powiecie wysokomazowieckim co do organizacji prac ziemnych w sąsiedztwie różnego rodzaju sieci i instalacji podziemnych należy prowadzić z ich właścicielem lub administratorem. W Polsce prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. Najbardziej powszechną metodą zabezpieczania wykopów wąskoprzestrzennych są szalunki, które pozwalają na efektywną pracę. Planując prace w wykopach wąskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych należy zadbać o środki techniczno-organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo na stanowiskach pracy oraz skuteczną asekurację i ewakuację w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Wykopy możemy dzielić ze względu na czas trwania: (a) wykop tymczasowy to wykop o przewidywanym okresie użytkowania nie dłuższym niż 1 rok; (b) wykop trwały to wykop o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok. Podział ze względu na głębokość wykopu: (a) wykopy płytkie o głębokości mniejszej lub równej 1 m; (b) wykopy średniogłębokie o głębokości nie większej niż 3 m; (c) wykopy głębokie o głębokości większej niż 3 m. Podział ze względu na szerokość dna wykopu: (a) wykop wąskoprzestrzenny o szerokości dna mniejszej lub równej 1,5 m; (b) wykop szerokoprzestrzenny o szerokości dna większej niż 1,5 m.

wykopy Czyżew roboty ziemne Czyżew prace ziemne