Piasek Czyżew

Prowadzimy sprzedaż piasku w Czyżewie.

Zapewniamy sprawną i szybką dostawę.

Jesteśmy sprawdzonym dostawcą na naszym terenie.

Zadzwoń do nas. Sprawdź nas!

Piasek to luźna skała osadowa, złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu. Na naszym terenie rozmiar ziarenek mieści się od 0,05 do 2 mm a gęstość ziaren piasku kwarcowego wynosi około 2,62 g/cm³. Piaski są najczęściej występującą luźną skałą osadową w okolicach Czyżewa. Złoża piasku znajdują się na znacznym obszarze Polski w tym województwa podlaskiego i powiatu wysokomazowieckiego. Wraz z innymi składnikami tworzy miejscowe gleby. W wyniku oddziaływania wody z wiatrem piasek tworzy wydmy i wały piaszczyste. Piasek w wyniku różnych procesów może przejść w skałę nazywaną piaskowcem, a w przypadku piasków kwarcowych w kwarcyt. Piasek przemysłowy i gospodarczy pod Czyżewem najczęściej wydobywany jest metodą odkrywkową w kopalniach zwanych żwirowniami. Pozyskuje się go także przy pogłębianiu rzek i kanałów oraz na obszarach jezior i mórz. W przemyśle i budownictwie występuje jako składnik betonu, zapraw murarskich, tynków.

piasek czyżew